Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Gemeenten enthousiast over IJslands preventiemodel

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen zes Nederlandse gemeenten bij de implementatie van het IJslandse preventiemodel tijdens een meerjarig leertraject (2018-2021). Ook niet-deelnemende gemeenten hebben gedurende de pilot aangegeven interesse te hebben in het model. Daarom wordt een interessepeiling uitgezet.

Overname programma Moeders Informeren Moeders

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) biedt het programma Moeders Informeren Moeders aan ter overname. Moeders Informeren Moeders is een krachtig middel om in te zetten als opvoedondersteuning. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus dat u kunt opvragen bij het NJi.

Beoordeling interventies meer richten op praktijk

Een denktank onderzoekt hoe de beoordelingsprocedure van de databank Effectieve Jeugdinterventies beter kan aansluiten bij de praktijk van het jeugdveld. De nieuwe beoordelingsprocedure treedt naar verwachting in 2022 in werking.

Toolbox voor gemeente: 'Voor ieder kind een thuis'

De nieuwe toolbox 'Voor ieder kind een thuis' helpt gemeenten bij hun opdracht om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien. Bijvoorbeeld door uit huis geplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis te laten opgroeien. Of door gezinnen ondersteuning te bieden, waardoor kinderen thuis kunnen blijven. De toolbox is gebaseerd op de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'.

Week tegen Kindermishandeling van start

Van 16 tot en met 22 november 2020 is het de Week tegen Kindermishandeling, een week waarin extra aandacht wordt besteed aan dit complexe probleem. De aandacht ligt dit jaar meer dan ooit op leren van elkaar met de bundeling van ervaringsverhalen en een podcastserie, waarin geleerde lessen centraal staan. Daarnaast vinden in het land tientallen activiteiten plaats.

Kennismaking regionale kenniswerkplaatsen jeugd

Vijftien regionale kenniswerkplaatsen jeugd gaan de komende vier jaar regionale vraagstukken op het gebied van jeugd aanpakken en oplossen. In een regionale kenniswerkplaats jeugd werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Het Nederlands Jeugdinstituut is via ambassadeurs verbonden met de regionale kenniswerkplaatsen. In de maand november is het mogelijk nader kennis te maken met de kenniswerkplaatsen.

Week tegen Kindermishandeling 2020

In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling, van 16 tot en met 22 november 2020, wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem. Daarnaast staat centraal wat er gedaan kan worden om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Dit doen we door te #lerenvanelkaar.

Interventiematrix helpt bij samenstellen aanbod

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat voor sommige vragen en problemen een ruime hoeveelheid interventies. Voor andere vragen en problemen is het aanbod echter beperkt. Dat blijkt uit een analyse van de interventies in de databank. De uitkomsten van de analyse zijn overzichtelijk weergegeven in een interventiematrix. Gemeenten en partners in het jeugdveld kunnen deze matrix gebruiken bij het maken van keuzes in hun eigen interventieaanbod. De bijbehorende publicatie 'Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed' helpt daarbij.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies