Databank Effectieve Jeugdinterventies

Bijdragen aan kwaliteit en effectiviteit

De databank Effectieve jeugdinterventies draagt op twee manieren bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van voorzieningen in het jeugdveld.

  • De databank helpt de kwaliteit en effectiviteit van interventies te versterken, door het proces van beschrijven, onderbouwen, onderzoeken en verder ontwikkelen van een interventie in de erkenningsprocedure.
  • Het gebruik van de databank bij de samenstelling van het aanbod in een gemeente stimuleert gemeenten en jeugdhulpaanbieders om erkende interventies in te zetten.

De databank en het erkenningstraject zijn gebaseerd op het gedachtegoed dat Tom van Yperen en Jan Willem Veerman beschrijven in hun boek Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijk gestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies