Databank Effectieve Jeugdinterventies

Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)

Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, van wie de ouders gescheiden zijn. In twaalf sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding, met als doel emotionele en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.


Gericht op:

Scheiding

Leeftijd:
6 - 9 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school, in een instelling

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
8 februari 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het hoofddoel van Dappere Dino's is het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen van 6 tot en met 8 jaar na een (echt)scheiding van hun ouders.
Er zijn vijf subdoelen waar in de verschillende sessies aan wordt gewerkt: 1)  Het kind ervaart sociale steun doordat de groep een veilige en ondersteunende omgeving is. 2) Het kind kan emoties en gevoelens herkennen en verwerken. 3) Het kind heeft meer inzicht in de scheiding en heeft minder misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding. 4) Het kind heeft betere probleemoplossende vaardigheden. 5) Het kind heeft een positievere perceptie van zichzelf en het gezin.

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, van wie de ouders gescheiden zijn. Hoewel Dappere Dino's voornamelijk gericht is op kinderen worden ook ouders betrokken bij de interventie.

Aanpak

Dappere Dino's is gebaseerd op een module van het Children of Divorce Intervention Program (CODIP; Children's Institute, Rochester, VS). De interventie bestaat uit twaalf wekelijkse groepssessies van 45 minuten en is in te delen in vier delen:

  • Het kind en zijn gevoelens (sessies 1-3)
  • Leren omgaan met gevoelens en problemen (sessies 4-7)
  • De relatie tussen ouder en kind (sessies 8-9)
  • Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin (sessies 10-12).

De interventie wordt gegeven door getrainde professionals die ervaring hebben met het geven van groepsinterventies aan kinderen.
Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, een facultatieve oudersessie en een eindgesprek.

Onderzoek

In Nederland is veranderingsonderzoek uitgevoerd in een pilot bij vier interventiegroepen met totaal 23 deelnemende kinderen. Procesevaluatie binnen dit onderzoek liet zien dat Dappere Dino's volgens groepsleiders, ouders en kinderen op een succesvolle manier geïmplementeerd kan worden. De effectevaluatie toonde ook een positief beeld; er is een sterk effect op positief functioneren van de kinderen (rapportage groepsleiders) en op vermindering van totaal probleemgedrag (rapportage groepsleiders en moeders). Volgens de groepsleiderrapportage liet 61 procent van de kinderen een betekenisvolle verbetering zien in hun totaal functioneren (Klein Velderman e.a., 2011).
In effectonderzoek naar de 2nd and 3rd grade module voor kinderen van 6-8 jaar van CODIP in Amerika rapporteerden leerkrachten  verbeteringen in sociale competenties en taakoriëntatie. Ook ouders en trainers rapporteerden vooruitgang bij de kinderen (Alpert-Gillis, Pedro-Carroll & Cowen, 1989).

Verder blijkt uit Amerikaans onderzoek dat CODIP voor verschillende leeftijdsgroepen effectief is in het verminderen of voorkomen van angst en aanpassingsproblemen, het verbeteren van sociale competenties, taakoriëntatie, probleemoplossende vaardigheden, gevoelens over hun familie en zichzelf en sociale steun (Pedro-Carroll, Alpert-Gillis & Cowen, 1992; Pedro-Carroll & Alpert-Gillis, 1997; Pedro-Carroll & Cowen, 1985; Pedro-Carroll e.a.,1986). De positieve effecten van CODIP werden gerapporteerd door kinderen, ouders, leerkrachten en groepsleiders en werden ook tijdens een follow-up meting na twee jaar gevonden (Pedro-Carroll, Sutton, & Wyman, 1999).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie Dappere Dino's bevindt zich in het her-beoordelingstraject.

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

TNO
Wassenaarseweg 56
2301 CE Leiden
 Childhealthsecretary@tno.nl
088 - 866 6153
www.tno.nl/codip
www.dapperedino.nl

Contactpersoon

M. Klein Velderman
Mariska.kleinvelderman@tno.nl
088 - 866 6153

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies