Databank Effectieve Jeugdinterventies

Nieuw

Wijzigingen in de databank Effectieve Jeugdinterventies in de laatste drie maanden.

Nieuwe erkenningen

De volgende interventies zijn onlangs (opnieuw) beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies.

Incredible Years (basis)

Incredible Years Basic is een groepstraining voor ouders van kinderen van 3 tot en met 6 jaar die een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 3 - 7 jaar
 • Erkend op 8 november 2019
VoorleesExpress

VoorleesExpress ondersteunt de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 9 jaar
 • Erkend op 16 mei 2019
Sociale Vaardigheden op Maat

Sociale Vaardigheden op Maat (SoVa op Maat) is gericht op het vergroten van vaardigheden, om gedragsproblemen te beperken en na een delict de kans op recidive...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 15 - 21 jaar
 • Erkend op 18 september 2019
VRIENDEN

VRIENDEN is een preventie- en behandelprogramma voor kinderen en jongeren met depressieve en/of angstklachten of met een angst- en/of stemmingsstoornis. VRIENDEN is...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 4 - 16 jaar
 • Erkend op 2 november 2018
TACt en TACt Plus

TACt is een intensieve, individuele training gericht op het verminderen en in de toekomst voorkomen van antisociaal en agressief gedrag. TACt Plus is een variant voor...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Erkend op 18 september 2019
Systeemgerichte gezinscoaching

Systeemgerichte gezinscoaching is hulp voor multiprobleemgezinnen waarvan een ouder een lichte verstandelijke beperking heeft en de ontwikkeling van kinderen...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 23 jaar
 • Erkend op 6 september 2019
Smakelijke eters

Smakelijke eters is een praktische workshop over smaakontwikkeling voor ouders van kleine kinderen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 4 jaar
 • Erkend op 16 mei 2019
Dreumestijd

Dreumestijd is een vorm van groepsgerichte, preventieve opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen van 1 tot 2 jaar.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 1 - 2 jaar
 • Erkend op 20 juni 2019
Stopstone

Stopstone is een zelfhulp-app om jongeren van 16 tot en met 24 jaar te steunen bij het stoppen met roken.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 16 - 24 jaar
 • Erkend op 13 juni 2019

In voorbereiding

Interventies die zich sinds kort onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut in de selectie- en beoordelingsprocedure voor erkenning bevinden of in de procedure voor opname in de databank.

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepstherapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun gescheiden ouders. Door de hevige en voortdurende strijd tussen de ouders hebben...

Playing for success

Playing for Success is een regionale na- en buitenschoolse programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school onder hun...

Weet wat je kan

De interventie Weet wat je kan (WWJK) maakt LVB (Licht verstandelijke Beperking) bespreekbaar met mensen met deze beperking en hun naasten, en biedt hen handvatten...

Thuisbest

ThuisBest is een kortdurend, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 tot 18 jaar die forse gedragsproblemen hebben op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld thuis,...

Strong Girls Young

Het doel van de preventieve interventie Strong Girls Young is dat door middel van rolmodel-coaching, gedurende 21 weken, de eigen kracht wordt versterkt van meiden...

Niet erkend

Interventies die onlangs na beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies niet erkend zijn.

Klasse!dagen

De Klasse!Dagen is een tweedaags project voor leerlingen in klas 1 ,2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Het project is ontwikkeld is om pestgedrag te voorkomen...

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies