Databank Effectieve Jeugdinterventies

Head Up

Head Up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen om daarmee depressie te voorkomen. De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, begeleid door twee cursusbegeleiders. Daarnaast vindt er een bijeenkomst voor ouders plaats, waarin zij informatie krijgen over de cursus en ondersteuning bij het omgaan met de depressieve klachten van hun zoon/dochter.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie ‘Head up’ is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Werkgroep Jeugd van het Landelijke Preventieplatform Depressie -en Angststoornissen
Landelijke begeleiding en aansturing:
Trimbos instituut
Rianne van der Zanden
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Telefoon: (030) 297 11 00

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies