Databank Effectieve Jeugdinterventies

Portage

Het Portage Programma Nederland (PPN) is een thuisinterventieprogramma met als doel de ontwikkeling van een kind met een ontwikkelingsachterstand te stimuleren en/of gewenste gedragsveranderingen teweeg te brengen. Het programma richt zich specifiek op gezinnen met kinderen met een mentale beperking in de ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 6 jaar of kinderen in thuissituaties met een verzwaarde of gespannen opvoedingssituatie. Om de ontwikkeling te stimuleren voeren de ouders gedurende een half tot twee jaar enkele keren per dag specifieke programma-activiteiten met hun kind uit. Een thuisbegeleider, onder supervisie van een orthopedagoog, bezoekt het gezin eenmaal per week. Er is ook een Portage GroepsProgramma (PGP) voor uitvoering in een Kinderdagcentrum.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Portage is verlopen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Licentiehouder van het gepubliceerde materiaal Harcourt Publishers.
Stichting SupPortage, ondergebracht bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen
p.a. Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen
Secretaris Mw. Dr. C. Oenema-Mostert
Telefoon: (050) 363 65 66
E-mail: c.e.oenema-mostert@rug.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies