Databank Effectieve Jeugdinterventies

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornis of Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie EMDR bij kinderen is verlopen. De ontwikkelaar is voornemens de interventie in te dienen bij de erkenningscommissie.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

De Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht
Website: www.emdr.nl
Website: www.emdrkindenjeugd.nl

Contactpersoon

Carlijn de Roos
E-mail: cderoos@planet.nl

Renee Beer
E-mail: rbeer@planet.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies