Over het Nederlands Jeugdinstituut

Missie en ambitie

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Onze kennis is voor iedereen beschikbaar.

Samen met anderen

Als Nederlands Jeugdinstituut hebben we een stevige ambitie: een gelukkige jeugd voor élk kind. Alleen samen met anderen kunnen we deze realiseren. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met iedereen die een rol speelt in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dit zijn professionals, beleidsmakers, bestuurders en vrijwilligers. Dat zijn ook jongeren en opvoeders zelf.

Weten wat werkt

Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is de kennis waar we ons op richten. Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en gebruikt. Ouders, kinderen, en jongeren hebben ervaringskennis. Professionals hebben praktijkkennis. Wetenschappers hebben wetenschappelijke kennis. Als Nederlands Jeugdinstituut verbinden we die kennis en zorgen we ervoor dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. En we leren van uitkomsten en resultaten.

Ons motto is: 'samen lerend doen wat werkt'.

Publieke taak

Als Nederlands Jeugdinstituut vervullen wij een publieke taak. Hiervoor krijgen we onder andere subsidie vanuit het Rijk. Wij bieden ook advies op maat. Deze betaalde opdrachten dragen eveneens bij aan onze ambities en onze publieke taak.

Lees meer:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies